اجرا شده

موقعیت:تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان بهارستان، نبش گلبرگ

مصالح:ورق HPL – ورق آلومینیوم کامپوزیت