پروژه های در حال اجرا

پل ارتباطی شما با ما                                          ۲۲۸۸۱۱۲۸

جزئیات نصب سرامیک سیستم نمایان

  در این روش ابتدا ناودانی های عمودی آلومینیومی در محل آکس سرامیک ها توسط براکت های نگهدارنده به سازه متصل می شوند. سرامیک ها توسط […]

نحوه شماره گذاری سطوح شیشه

این شماره ها جهت معرفی سطوح کوتینگ مورد استفاده قرار می گیرند. شماره گذاری از سمت بیرون به داخل است و با توجه به اینکه در […]

S&Z system

Aluminium composite panel installation: در این سیستم پروفیل های اس و زد به بالا و پایین ورق در مرحله مونتاژ ورق پرچ میشوند. پروفیل اس در […]

نصب سرامیک با روش چسبی

* بر گرفته از کاتالوگ برند نئولیت * این سیستم برای سرامیک های ۶ میل نئولیت طراحی شده است. در این روش سرامیک ها مستقیما روی […]