پانچ متال

نمای پانچ متال

یکی از محصولات پر کاربردی که در نما های دو پوسته استفاده می شود، پانچ متال است. برای اجرای این نما ها از آهن و آلومینیوم استفاده می شود. آهن باید دارای ضخامت بین ۲ تا ۲٫۵ میلی متر باشد. در مورد آلومینیوم باید بگوییم که ضخامت مناسب آن برای این نما ها به اندازه ۳ میلی متر است. به صورت کلی باید بگوییم که ضخامت و ابعاد استفاده شده باید با توجه به الگوی سفارشی مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد.