هند ریل شیشه ای

هندریل شیشه ای

هندریل های شیشه ای روش های  متنوعی برای اجرا دارند که به برخی از آنها اشاره میکنیم :

 

نرده‌‌های شیشه‌ای اسپایدری

 

 

 

 

نرده‌‌های شیشه ای دفنی و نمایان

 

 

 

 

نرده‌‌های شیشه ای پایه ای