ترمو وود

چوب ترمو (ThermoWood)

چوب ترمو محصول فرآیند خشک کردن چوب با حرارت حداکثر ۲۳۰ درجه سانتیگراد در مجاورت بخار آب و گردش هوا می باشد. مغز چوب در این فرآیند به دمایی بین ۱۸۵ تا ۲۱۲ درجه سانتیگراد رسیده و در این شرایط حرارتی زنجیره های سلولزی شکسته شده، اسیدها تجزیه و چوب عاری از هر گونه حشرات و میکرو ارگانیزم ها می گردد.

عدم تغییر ابعاد

ثابت بودن رطوبت چوب

مقاومت در برابر پوسیدگی

عدم تاب برداشتن الوارها و یکنواخت شدن رنگ چوب ها

انواع مقاطع چوب ترمو

مقطع SHP

مقطع UTS

شیدر

انواع سیستم های نصب چوب ترمو