طراحی جزئیات سیستم های نما

 ATHENA

نرم افزار آتنا ابزار قدرتمندی برای ترسیم و تجزیه و تحلیل سیستم های نماست و دارای قابلیت های زیر می باشد:

قابلیت ترسیم پلان،مقطع و نما در محیط دو بعدی با استفاده از ابزار های مخصوص نرم افزار

قابلیت ترسیم سه بعدی کل مدل

خروجی گرفتن سفارش متریال مصرفی به همراه نقشه های ساخت و برش

ابزار محاسباتی قوی برای تحلیل های سازه ای نما

امکان ترسیم بسیاری از اجزای نما از قبیل پروفیل ها،لاستیک ها،ممبران ها،ایزولاسیون حرارتی و ……با استفاده از ابزارهای آماده

امکان محاسبه مقاومت حرارتی

امکان محاسبه ایزولاسیون صوتی

امکان محاسبه ممان اینرسی مورد نیاز المان ها