نمای شیشه

ژوئن 29, 2021

نحوه شماره گذاری سطوح شیشه

این شماره ها جهت معرفی سطوح کوتینگ مورد استفاده قرار می گیرند. شماره گذاری از سمت بیرون به داخل است و با توجه به اینکه در […]
ژوئن 29, 2021

سیستم های نمای شیشه ای تهویه شونده

در این سیستم امکان عبور هوا از بین شیشه ها به داخل وجود دارد.  این ساختار برای نمای پارکینگ ها و یا راه پله های خارجی […]
ژوئن 29, 2021

Exposed truss

در مواقعی که فاصله عمودی تکیه گاههای مولیون ها بیشتر میشود ، نیاز به استفاده از مقاطعی است که ممان اینرسی بالاتری داشته باشند. یک راه […]