آلومینیوم کامپوزیت

ژوئن 29, 2021

S&Z system

Aluminium composite panel installation: در این سیستم پروفیل های اس و زد به بالا و پایین ورق در مرحله مونتاژ ورق پرچ میشوند. پروفیل اس در […]
ژوئن 29, 2021

جزئیات نصب ورق کامپوزیت آلومینیوم به سیستم هنگ

در این سیستم ابتدا ناودانی های ریلی عمودی توسط براکت های مخصوص به استراکچر اتصال پیدا میکند. سپس پروفیل های هوک روی ناودانی ها پیچ میشود. […]