هند ریل شیشه ای

هندریل شیشه ای

هندریل های شیشه ای روش های  متنوعی برای اجرا دارند که به برخی از آنها اشاره میکنیم :

نرده‌‌های شیشه‌ای اسپایدری

نرده‌‌های شیشه ای دفنی و نمایان

نرده‌‌های شیشه ای پایه ای