skip to Main Content
021-22881128    info@alcam.ir   

چوب ترمو محصول فرآیند خشک کردن چوب با حرارت حداکثر 230 درجه سانتیگراد در مجاورت بخار آب و گردش هوا می باشد. مغز چوب در این فرآیند به دمایی بین 185 تا 212 درجه سانتیگراد رسیده و در این شرایط حرارتی زنجیره های سلولزی شکسته شده، اسیدها تجزیه و چوب عاری از هر گونه حشرات و میکرو ارگانیزم ها می گردد.

عدم تغییر ابعاد

ثابت بودن رطوبت چوب

مقاومت در برابر پوسیدگی

عدم تاب برداشتن الوارها و یکنواخت شدن رنگ چوب ها

انواع مقاطع چوب ترمو وود

مقطع SHP

مقطع UTS

شیدر

Back To Top